Giới thiệu về mình

Image

Tốt nghiệp đại học Sư phạm HCM ngành CNTT, cùng với niềm đam mê tiếng Nhật, mình đã chọn du học Nhật Bản. Tới nay (2024), mình đã có 10 năm làm việc trong lĩnh vực IT qua nhiều vai trò Developer, Tester, BrSE, PM, Presale.
Mình thích lập trình, học ngoại ngữ và sau đó như một cái duyên mình có thêm "nghề tay trái" là IT comtor mentor, dạy JLPT N5, N4...

Học vấn

09-2009 to 09-2013

Đại học Sư phạm TpHCM

Cử nhân Công nghệ thông tin

07-2015 to 07-2016

Trường nhật ngữ Kokusho (Tokyo Nhật Bản)

Tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin

Chứng chỉ

JLPT

N2

AWS

Solutions Architect Associate

Microsoft

Solutions Architect Expert
Administrator Associate
Data Fundamentals

Lớp luyện dịch tài liệu IT dành cho Comtor

Coming soon

Liên hệ

Trần Phi Long

Bridge Software Engineer

tranphilong1991@gmail.com

+000-000-0000

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh